Historia

Uutinen Kajaani-lehdessä 17.3.1909: "Voimisteluseuraa naisille puuhataan kaupunkiin.Perustava kokous on ensi torstaina 18 päivänä klo 8.00 illalla lukusalissa. Suotavaa olisi, että naiset miehissä kokoukseen menisivät, sillä onhan tärkeää ruumiin terveyden hoitaminen. Kun jo puoliksi hyvä johtajakin on seuralle luvassa,mikään ei estä seuran perustamista."

Elon perustava kokous pidettiin 18.3.1909 ja sen kutsui koolle Marjatta Tervonen (Eronen). Kokous valitsi seuran nimeksi Naisvoimisteluseura Elon, mutta se muutettiin 1978 Kajaanin Eloksi. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 1909-1910 lehtori Paavo Vuoristo.

Tiedot perustavasta kokouksesta samoin kuin toiminnastakin aina vuoteen 1917 perustuvat muistitietoihin, valokuviin ja sanomalehtimainintoihin. Alkuajoilta ei ole jäsenluetteloita, perustamis- eikä muita kokouspöytäkirjoja, koska virkaintoiset santarmit olivat ottaneet ne haltuunsa tarkastaessaan Kajaani-lehden konttoria.


Poimintoja matkan varrelta


Asentovoimistelusta siirryttiin vapaavoimisteluun 1920-luvun alussa. Alkuaikoina oli myös naiskuorotoimintaa. 1930-luvulla pelattiin pesäpalloa, kun taas 1940-luvun lopulla siirryttiin lentopalloon. Seura voitti jopa mestaruuksia lentopallossa 1950-luvulla.

Kajaanin Elon lippu vihittiin käyttöön 26.4.1956. 1959 juhlittiin Elon 50-vuotisjuhlia. 1960-luvulla myös retkeiltiin Elon merkeissä ja 1970-luvulla tanhuttiin. Ryhmät alkoivat esiintyä muiden järjestämissä tilaisuuksissa. 1970-luvulla voimistelumusiikki koki murroksen; elävästä säestyksestä siirryttiin äänentoiston aikakauteen ja 1971 seuralle hankittiin ensimmäinen magnetofoni. Ennen sitä oli elävän säestyksen lisäksi käytössä gramofoni ja kelanauhuri.

1980-luvulla aerobic alkoi kiinnostaa myös kainuulaisia Jane Fondan myötä. Vuonna 1985 SVUL:n Kainuun piiri valitsi Kajaanin Elon Kainuun kuntourheiluseuraksi. 1990-luvulla Elosta tuli SVOLIn alainen liikuntaseura ja se oli 1994 perustetun Kainuun Liikunta ry:n perustajajäsen. 1990-luvulla Elon jäsenmäärä alkoi nousta tuntitarjonnan lisäännyttyä ja monipuolistuttua. 2000-luvulle siirryttäessä Kajaanin Elo ry on pitkän historiansa aikana kokenut sekä hyviä että huonoja aikoja ja vakiinnuttanut paikkansa kajaanilaisena "ikiliikkujana".