Kauden aloitus 31.8.2020

31.8.2020

Elon syyskauden jumpat alkavat tänään aiemmin tiedotetun mukaisesti.

Kainuussa todettujen uusien Covid-19 tartuntojen vuoksi muistutamme pitämään tunneilla huolta hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. 

Mikäli sinulla on flunssaoireita tai olet yskäinen, pyydämme pitäytymään tunneille osallistumisesta tervehtymiseen saakka - vaikka olisit käynyt Koronavirus -testissä ja saanut negatiivisen tuloksen. 

Seuraamme aktiivisesti tiedotusta, ohjeistuksia ja rajoituksia Covid-19 viruksen osalta ja tiedotamme jäsenistöä välittömästi, mikäli nämä vaikuttavat tuntien järjestämiseen.  

Huomioittehan tunnille tullessanne Kainuun Soten  28.8. antaman ohjeistuksen:

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee ko­ko Kai­nuun alueel­le kas­vo­mas­kien käyt­töä al­kaen vä­lit­tö­mäs­ti. Kas­vo­mas­ke­ja suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus kos­kee yli 15 –vuo­tiai­ta kan­sa­lai­sia.